Алматы облысының әкімдігі Ресми сайт

Мемлекеттік органның 2015 жылғы қызметінің тиімділігін жалпы бағалау нәтижелері туралы ҚОРЫТЫНДЫ

03.11.2016 10:58 
Алматы облысының әкімдігі


1. Жүктелген міндеттерді іске асыру деңгейі, сондай-ақ мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру тиімділігі туралы тұжырымдар

2015 жылғы бағалау нәтижелеріне сәйкес Алматы облысы әкімдігі (бұдан әрі – Әкімдік) қызметінің тиімділігі 76,79 балды құрады (ЖАО арасындағы рейтингте 1-орын) және бесінші жыл қатарынан орташа тиімді деңгейде келеді.

2014 жылмен салыстырғанда мекеменің тиімділігі 1,93 балға ұлғайды. Рейтингтегі позициясы 4 тармаққа жақсарды (5-орыннан 1-орынға).


5 бағытқа бөлгендегі Әкімдікті бағалау нәтижелері:

 

Әкімдіктің мемлекеттік органның жалпы тиімділігіне оң әсер ететін неғұрлым күшті бағыты стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге  жету және іске асыру, ақпараттық технологияларды қолдану және персоналды басқару болып табылады.

Үш жыл бойы Әкімдіктің стратегиялық мақсаттары мен міндеттеріне  жету және іске асыру бойынша теріс динамика байқалады, соған қарамастан тиімділігі жоғары деңгейде қалды, яғни 2013 жылы 5-орыннан 2015 жылы 8-орынға жоғарылады.

Ақпараттық технологияларды (бұдан әрі – АТ) қолдану бойынша бағалау нәтижелерінің 2,7 балға жақсарғаны, сондай-ақ 11-орыннан 5-орынға жоғарылағаны байқалады.

Мемлекеттік орган персоналды басқару бойынша 5 жыл бойы өзінің орташа тиімділігін көрсетіп келеді, сондай-ақ есепті кезеңде рейтингтегі позициясы 7-орыннан 4-орынға жақсарды.

Мемлекеттік қызметтер көрсету саласында орташа тиімді деңгейден тиімділігі төмен деңгейге түсудің теріс динамикасы байқалады.

Әкімдік есепті кезеңде бюджеттік жоспарлау бойынша 16 әкімдіктің ішінде 1-орынды иеленді, алайда оның қызметінің тиімділігі төмен деңгейде бағаланды.


Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу (16-дан 8)

2015 жылы Әкімдіктің стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу қызметі 91,8 балды құрады (тиімділігі жоғары деңгей), 2014 жылмен салыстырғанда балдағы теріс динамика байқалады.

ЖАО арасында рейтинг көрсеткіші де теріс динамикаға ие, 2014 және 2013 жылдармен салыстырғанда тиісінше 1 және 3 позицияға нашарлады.

Есепті кезеңде Әкімдіктің аумақтарды дамыту бағдарламасының (бұдан әрі АДБ) жоғары деңгейдегі сапасы және толыққанды талдау байқалады (97%), бұл 2014 жылғы деңгейден (74%) жоғары. Әкімдіктің барлық салалары бойынша соңғы үш жылдағы деректер толық көлемде пайдаланылады (2015 жылы – салалардың 100% соңғы үш жылдағы деректер толық көлемде пайдаланылады; 2014 жылы - 80%).

Бұл ретте АДБ ағымдағы ахуалын талдау бойынша Әкімдіктің 7 саласының  3-інде проблемаларды толық талдамау байқалады. Атап айтқанда, проблемаларды ішінара талдау «Экономика», «Әлеуметтік сала» және «Инфрақұрылым» салаларында орын алған.

2015 жылы АДБ стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудің толық емес деңгейі байқалады (94%), бұл 2014 жылғы деңгейден төмен (98%). Есепті кезеңде АДБ қол жеткізілген мақсаттары үлесінің төмендеу динамикасы байқалады (2015 жылы жалпы мақсаттар санының 61% қол жеткізілді, 2014 жылы - 80%).

Бағалау қорытындылары бойынша жоспарланған көрсеткіштерді 30% астам артық орындаудың 13 дерегі анықталды.


Бюджет қаржысын басқару (16-дан 1)

Әкімдіктің бюджет қаржысын басқару қызметінің тиімділігі 2015 жылы 62,87 балды құрады (тиімділігі төмен деңгей), бұл 2014 жылғы көрсеткіштен 6,6 балға жоғары.

Алынған балл төмендегі жұмыстың нәтижелеріне негізделген.

Бюджет қаржысын игеру көрсеткіші 0,1%-ға жақсарды (2014 жылғы 99,6% қарсы 99,7%). Бұл ретте игерілмеген қаржының көлемі 1,9 есе қысқарды (2014 жылғы 348,9 млн. теңгеге қарсы 182,4 млн. теңге).

Қайта бөлінген қаржының көлемі қысқарды (2014 жылғы 2,005 млрд. теңгеге қарсы 567,9 млн. теңге). Есепті кезеңнің басымен салыстырғанда дебиторлық берешек көлемі 2,3 есе қысқарды.

Бюджет қаржысының бақылаумен қамтылған жалпы көлемінде анықталған бұзушылықтар үлесі кеміді (2014 жылғы 32,2% қарсы 7,4%). МҚБ органдарының тексерулері қорытындылары бойынша мемлекеттік сатып алу саласында расталған шағымдар мен тиімсіз шығындар жоқ. Сондай-ақ тексеру нәтижелері бойынша бюджетке қалпына келтіруге жататын сома анықталған жоқ. Бюджетке қалпына келтіруге жататын сомалар бюджетке толық көлемде қайтарылған.

Тікелей нәтижелерге қол жеткізу (2014 жылғы 83,6% қарсы 89,4%) және бюджеттік бағдарламаларды орындау тиімділігінің деңгейі (2014 жылғы 83,6% қарсы 89,4%) жақсарды.

Сонымен қатар, төмендегі теріс үрдістер анықталды.

Есепті кезеңнің қорытындылары бойынша 4 бюджеттік инвестициялық жобалар бойынша сметалық құнын 11,4%-ға ұлғайту деректері анықталды.

Жылдың басымен салыстырғанда кредиторлық берешек көлемі 16,6%-ға немесе 25,8 млн. теңгеге ұлғайған.

Бірқатар жақсаруларға қарамастан, бюджеттік бағдарламаларды орындау нәтижелілігі мен тиімділігінің төмен деңгейі сақталуда. Қаржыны 99,7%-ға игеру кезінде бюджеттік бағдарламаларды орындау тиімділігі небәрі 89,6% құрады.

Сондай-ақ өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіштері сапасыз бағдарламалардың саны ұлғайды (2014 жылғы 7 қарсы 24).


Мемлекеттік қызметтер көрсету (16-дан 7)

Әкімдіктің мемлекеттік қызметтер көрсету қызметі 69,04 балл бағалау көрсеткішімен тиімділігі төмен ретінде бағаланды. 2015 жылы Әкімдіктің қызметі орташа тиімді деңгейде болған.

Сондай-ақ, 2014 жылмен салыстырғанда Әкімдік балдарының төмендеу динамикасы байқалады, яғни 3,63-ке төмендеген.

Әкімдік Тізілімге сәйкес мемлекеттік қызметтердің 170 түрін көрсетеді.

Әкімдіктің тиімділігі төмен жұмысының негізгі көрсеткіштерінің бірі мемлекеттік қызметтерді көрсету мерзімдерінің  бұзылу санының ұлғаюы болып табылады (43,5%-ға). Сонымен қатар, өткен есепті кезеңмен салыстырғанда тәртіптік сипаттағы қабылданған шаралар санының 9%-ға төмендегені байқалады.

Мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасының қоғамдық мониторингі нәтижелері бойынша қызмет алушылардың мемлекеттік қызметтерге қанағаттандырылушылығы ЖАО арасында ортадан төмен деңгейде (мүмкін болатын 10 балдың 7,6-сы). Сондай-ақ мемлекеттік қызметтерге қолжетімділіктің тиісті деңгейін қамтамасыз ету бөлігінде мемлекеттік органның жұмысы ортадан төмен деңгейде бағаланды (мүмкін болатын 10 балдың 7,5-сы).

Сонымен қатар, Әкімдікте қызметтерді «электронды үкімет» арқылы алуды дәріптеу жұмыстары тиімсіз жүргізіледі. Қызметтерді алушылар жүгінудің электронды тәсілін емес, 99,6% жағдайда мемлекеттік органға немесе бағынысты мекемеге тікелей өтініш берудің дәстүрлі тәсілін таңдайды.

Жағымды аспектілердің қатарына мемлекеттік қызмет саласында сыйбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі тиімді шараларды жатқызуға болады. Есепті кезеңде Әкімдіктің мемлекеттік және ведомстволық бағынысты мекемелері қызметкерлерін сыйбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін жауапкершілікке тарту деректері жоқ.


Персоналды басқару (16-дан 4)

Әкімдіктің 2015 жылы персоналды басқару бойынша қызметінің тиімділігі орташа бағаланады, нәтиже 79,5 балды құрайды. 2014 жылмен салыстырғанда Әкімдіктің бағасы 5,87 балға жоғарылады, рейтингте мемлекеттік орган 3 позицияға жоғарылады.


Бағалау қорытындылары келесіні көрсетті.

Әкімдік мемлекеттік қызметшілерді оқыту бөлігінде тиімділігінің жоғарылығын көрсетті. 2015 және 2014 жылдары мемлекеттік қызметшілердің 100% біліктілігін жоғарылатудан өткен (2013 және 2012 жылдармен салыстырғанда тиісінше 96,7% және 97,8%). 2015 жылы қайта даярлау курстарынан тиісті қызметкерлердің 100% өтті. Аталған көрсеткіш 2013 және 2012 жылдары тиісінше 100% және 97% тең болды.

Жыл сайынғы еңбек демалыстарын ұсыну бойынша Әкімдік жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізді. Қызметкерлердің 100% жыл сайынғы ақысы төленетін 30 күн еңбек демалыстарын алды (2014 жылы - 100% және 30 күн).

Сонымен қатар бірқатар кемшіліктер де бар. Есепті кезеңде 2014 жылмен салыстырғанда  ауысу орташа штаттық санның 15,7%-дан 15%-ға төмендеді, алайда аталған көрсеткіш Президент Әкімшілігі белгілеген жоспарлы мәннен 6% артық (9%).

Қызметкерлердің жоғарылау көрсеткішінің төмендегені байқалады. Әкімдік қызметкерлері қатарынан жоғары тұрған лауазымдарға тағайындалған қызметкерлердің үлесі  2014 жылмен салыстырғанда 34%-дан 28%-ға төмендеді, бұл қызметкерлердің мәнсаптық үміттерін ақтау бойынша мемлекеттік органның қызметін теріс жағынан сипаттайды.


Ақпараттық технологияларды қолдану (16-дан 5)

АТ қолдану бойынша Әкімдік қызметінің тиімділігі 80,74 балды құрады және орташа тиімді деңгейде белгіленді.

ЖАО арасында рейтинг көрсеткіші оң динамиканы иеленді және өткен кезеңмен салыстырғанда 6 позицияға жақсарды (2014 жылы 11-орын).

Тиімділіктің оң динамикасы келесі факторларға негізделген.

Ведомствоаралық электронды құжат айналымы (100%), сондай-ақ электронды өтініштерді тіркеу (100%) жоғары деңгейде жүргізіледі.

«Электронды үкімет» компоненттерімен ақпараттық жүйелерді барлық жоспарланған біріктірулер іске асырылды (100%).

Функцияларды автоматтандыру бөлігінде әкімдік аталған бағыт бойынша жұмыстарды атқарды, автоматтандырылған функциялар деңгейі 2014 жылғы 75%-дан 2015 жылы 80%-ға дейін ұлғайды.

Теріс деректер қатарына төмендегілер кіреді.

Интернет-ресурстың тиімділігі деңгейі бойынша оң өзгерістер байқалмайды 85% (2014 жылы - 83%).


2. Нәтижелілік пен тиімділікті жоғарылату бойынша мемлекеттік органға кеңестер мен ұсыныстар


Стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу бойынша:

-       өңірдің әлеуметтік және көліктік-коммуникациялық инфрақұрылымын дамытуға көңіл бөле отырып, Алматы облысының әлеуметтік-экономикалық әлеуетін нығайту шараларын қабылдау. Тұрғын үй құрылысын, жылумен жабдықтау желілерін жаңғыртуды жандандыру мәселесін шешу;

-       ШОБ дамытуды ынталандыру шеңберінде өңір тұрғындары арасында жұмыссыздықты қысқарту, жұмысқа орналасу мәселесі бойынша жүгінген тұлғалар үшін тұрақты жұмыс орындарын ашу бойынша шаралар қабылдау.


Бюджет қаржысын басқару бойынша:

-       межелі нәтижелерге қол жеткізу және бюджет қаржысын толық пайдалану деңгейіне жүйелі талдау жүргізіліп, бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын бақылауды күшейту;

-       қаржылық тәртіпті сақтау, бюджет заңнамасының бұзылуына жол бермеуді қамтамасыз ету шараларын қабылдау;

-       тікелей және түпкілікті көрсеткіштерді әзірлеу кезінде мемлекеттік органның қызметін сипаттайтын бұл көрсеткіштердің жетістік деңгейін және қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін көрсететін нақты сандық өлшемдік көрсеткіштерді қарастыру;

-       инвестициялық жобалардың ЖСҚ қымбаттауына жол бермеу мақсатында жоба алдындағы сапалы жұмысты және жобалық құжаттаманың сараптамасын қамтамасыз ету;

-       даму бағдарламалары бойынша дебиторлық және кредиторлық берешектердің жабылуын қамтамасыз ету.


Мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша:

-       тұрғындар арасында электронды мемлекеттік қызметтерді дәріптеуді жүргізу;

-       мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жауапты құрылымдық бөлімдердің басшыларына тұрақты негізде тікелей мемлекеттік қызметтерді көрсететін қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату.


Персоналды басқару бойынша:

кадрлардың кету деңгейін төмендету мақсатында:

-       тәуекел тобын анықтау мақсатында мемлекеттік қызметшілердің жастық және гендерлік құрамын ескере отырып, қызметкерлердің қызметтен кету себептерін талдау жүргізу;

-       бейімделудің әртүрлі мәселелері бойынша курстар ұйымдастыру;

қызметкерлердің жоғарылауын ұлғайту мақсатында:

-       қызметкерлерді материалдық және материалдық емес көтермелеу;

-       жоғары тұрған лауазымдарға Әкімдік қызметкерлері қатарынан кандидаттарды таңдауға басымдық беру.


Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша:

-       интернет-ресурс  бөлімдерін толық ақпараттық толтыруды қамтамасыз ету;

-       ақпараттық технологиялар жөніндегі қызметкерлердің біліктілік деңгейлерін жоғарылату жұмыстарын жүргізу;

-       ведомстволық және/немесе ведомствоаралық жүйелер арқылы функцияларды толық автоматтандыру жұмыстарын жалғастыру қажет;

-        функцияларды автоматтандыру бөлігінде НТҚ-ға өзгеріс енгізу;

-       МОИП модульдерінде жұмысты жақсарту және деректерді өзектендіру.


Карты области
О регионе
ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ КАЗ.jpg